Transkom

BETON

Nowej generacji betony towarowe z wykorzystaniem płukanych grysów łamanych charakteryzują się lepszymi parametrami wytrzymałości, mrozoodporności, nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności.


Przy produkcji wykorzystujemy grys wapienny oraz drobne frakcje kamienia wapiennego i pyły.

Oferujemy następujące rodzaje betonów:

  • Beton przemysłowy różnych marek od c8/10 do C30/37.
  • Beton lekki (pianobeton) niewymagający zbrojenia i dylatowania. Zachowuje wymaganą izolacyjność oraz wymagane parametry mrozoodporności, izolacyjności akustycznej, wytrzymałości, przy możliwości szybkiej i łatwej zabudowy.
  • Mieszaki stabilizacyjne od 1,5 Mpa.

Dysponujemy betonomieszarkami o pojemności do 9m3 oraz pompą do betonu o zasięgu do 24metrów.

Beton jest wytwarzany zgodnie z normą PN-EN206-1 zgodnie z recepturami dla poszczególnych klas.

Na życzenie klienta stosujemy zbrojenie rozproszone.

W zakresie receptur betonów o wysokiej wytrzymałości i specjalnych, współpracujemy z Laboratowium Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów oraz niskie ceny.

Sprzedaż kruszyw
Wróć na górę