Transkom

KRUSZYWA

Dzięki zastosowaniu nowej innowacyjnej technologii produkcji oferujemy następujące produkty:Kruszywa do podbudowy

Poniżej przedstawiamy dostępne frakcje:

 • 0 - 31,5
 • 0 - 63
 • 4 - 31,5
 • 31,5 - 63
 • 0 - 5
 • 0 - 31,5 CBR>80 - mieszanka wykonana w całości z kamienia wapiennego na podbudowę zasadniczą dróg i autostrad bez konieczności doziarniania materiałem obcym
 • 0 - 63 CBR>80 - mieszanka wykonana w całości z kamienia wapiennego na podbudowę zasadniczą dróg i autostrad bez konieczności doziarniania materiałem obcym

Grysy płukane do betonu

Poniżej przedstawiamy dostępne frakcje:

 • 2 - 8
 • 8 - 16

Grysy do mas bitumicznych i drenaży

Poniżej przedstawiamy dostępne frakcje:

 • 2 - 5
 • 5 - 8
 • 8 - 11
 • 11 - 16
 • 16 - 22

Nawóz wapniowo-węglanowy

Nawóz charakteryzujący się wysoką zawartością CaCO3 z kamienia wapiennego pozyskiwanym na terenie Kopalni Szymiszów.

Wykorzystanie nawozów – uprawy ekologiczne, w celu przywrócenia zdolności produkcji roślinnej (lub jej zwiększenia) na gruntach zdegradowanych (zanieczyszczonych lub kwaśnych). Nawozy do zastosowań na gruntach ornych, użytkach zielonych, w ogrodach działkowych, na uprawach ogrodniczych, sadowniczych i leśniczych, a także stawach rybnych.


Materiał hydroizolacyjny z gliny

Hydroizoacyjny materiał z gliny łączy w sobie cechy produktu o bardzo niskim współczynniku filtracyjnym.

Wykorzystywany dla potrzeb rynku naprawy i wykonawstwa wałów przeciwpowodziowych.


Inne frakcje kruszyw na indywidualne zamówienie

Sprzedaż kruszyw

Latitude: 50.5335732 Longitude:18.2320379


Dane kontaktowe


Marek Lechowicz

Przedstawiciel handlowy
+48 734 412 257
m.lechowicz@transkom-rb.pl

Punkt Sprzedaży Kopalnia Szymiszów

+48 664 179 991
waga@transkom-rb.pl

Wróć na górę