Transkom

MASY BITUMICZNE

Nowej generacji Masy Bitumiczne produkowane z płukanych grysów łamanych dzięki zminimalizowaniu zapylenia charakteryzują się mniejszą masą własną i lepszą szczepnością z bitumem.

W naszej wytwórni mas bitumicznych produkujemy masy bitumiczne wykorzystujące kruszywo wapienne oraz mączkę wapienną.

Oferujemy następujące produkty:

  • asfalty porowate ze stabilizatorami włókien mineralnych lub polimerowych (masy wyciszające hałas) SMA 8, SMA 11
  • betony asfaltowe AC22, AC16, AC11
  • inne mieszanki mineralno-asfaltowe, w tym masy naprawcze z możliwością workowania wg.zapotrzebowania klientów

Podbudowy drogowe

W naszej wytwórni produkujemy podbudowy drogowe z domieszkami odpadów gumowych oraz pyłów powstałych z produkcji kruszywa.


Nasze mieszanki spełniają wszystkie wymogi. Posiadamy certyfikat europejski CE.

Dysponujemy własnym laboratorium, które na bieżąco prowadzi kontrolę jakości wytwarzanych mieszanek.

Masy bitumiczne
Wróć na górę