Transkom
Fundusze europejskie

Wdrożenie nowej technologii przerobu kruszyw i wytwarzania innowacyjnych wyrobów

PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ
NA LATA 2014-2020


PODDZIAŁANIE 3.2.2
KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0371/16

Termin realizacji projektu: 01.11.2016 r. – 31.07.2018 r.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej technologii wytwarzania nowej generacji mas bitumicznych i betonów, będące wynikiem przeprowadzonych własnych badań, stanowiące nieopatentowaną wiedzę techniczną.

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek 1 nowy produkt w postaci:

 • nawozów wapniowo-magnezowych naturalnych

oraz 4 produkty znacząco ulepszone tj.:

 • nowej generacji masy bitumiczne,
 • betony (pianobetony i betony przemysłowe),
 • prefabrykaty betonowe,
 • podbudowy drogowe.

Projekt polega na stworzeniu i uruchomieniu innowacyjnej linii technologicznej przeróbki kruszywa (wapienia), która składać się będzie z 1 linii technologicznej do przeróbki kruszywa oraz z układu recyklingu wody.

CELE I PLANOWANE EFEKTY

Ogólnym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy P.H.U. TRANSKOM Robert Białdyga, poprzez wdrożenie własnej, nowej technologii.

Do rezultatów projektu zalicza się:

 • wejście na nowe rynki lokalne i zagraniczne (Czechy) – rynek rolnictwa ekologicznego,
 • poprawa pozycji firmy na dotychczasowych rynkach produkcji kruszyw do betonów i mas bitumicznych,
 • poprawa rentowności przedsiębiorstwa,
 • wprowadzenie działań proekologicznych,
 • zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa,
 • poprawa jakości oferowanych dotychczas produktów,
 • zmniejszenie bezrobocia lokalnego, poprzez utworzenie 4 nowych stanowisk pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi 13 500 000,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Kwota dofinansowania projektu wynosi 6 000 000,00 PLN


Linia recyklingowa do płukania i czyszczenia hałd kopalnianych z dużą ilością zaglinienia.

PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ
NA LATA 2014-2020


PODDZIAŁANIE 3.2.2
KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Nr projektu: POIR.03.02.02-00-0726/16

Termin realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 31.07.2018 r.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest znaczące podniesienie konkurencyjności firmy P.H.U. TRANSKOM Robert Białdyga poprzez wdrożenie nowych technologii wytwórczych.
Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnej linii recyklingowej do płukania i czyszczenia hałd kopalnianych z dużą ilością zaglinienia w celu produkcji wysokojakościowych mieszanek drogowych, oraz produkcji nowego, innowacyjnego i naturalnego produktu do budowy szczelnych wałów przeciwpowodziowych oraz do hydroizolacji rzek i jezior.
Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów:


 • nowej generacji mieszanki drogowe 0-31,5 mm powstające z odpadów wydobywczych i poprodukcyjnych,
 • nowej generacji mieszanki drogowe 0–63 mm powstające z odpadów wydobywczych i poprodukcyjnych charakteryzujące się wysokimi parametrami, gdzie wskaźnik piaskowy osiągać będzie wartość powyżej 70%, a CBR powyżej 100%,
 • materiału hydroizolacyjnego powstającego z gliny.

Efekty realizacji projektu:

 1. Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji.
 2. Wdrożenie do produkcji nowych produktów, charakteryzujących się wysokimi właściwościami i parametrami technicznymi.
 3. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.
 4. Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).
 5. Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.
 6. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.
 7. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.
 8. Wejście na nowe rynki lokalne i zagraniczne (Czechy).
 9. Zmniejszenie bezrobocia lokalnego, poprzez utworzenie 4 nowych stanowisk pracy.

Kwota kwalifikowalna projektu: 13 398 800,00 zł

Kwota dofinasowania: 6 000 000,00 zł

 

Wróć na górę